2016. december 15. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2016.12.08.
Ügyiratszám: JKAB/60-12/2016.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2016. december 15-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:
 
 - „Nyíregyháza Város Nívódíja” kitüntetés átadása
- „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj emlékérem” átadása
- Bencs László Emlékérmek és Bencs László Emléklapok átadása
- Polgármesteri elismerések átadása
 
Napirendek:
 
Zárt ülés
 
1./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
2./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj” kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
3./ Előterjesztés bírósági ülnökök megbízatása megszűnésének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
4./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
5./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Nyílt ülés

6./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intéz-ményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete, valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrum között a köznevelési intézmények működtetési jogának átadása tárgyában kötendő megállapodás és a hozzá kapcsolódó szerződések jóváhagyására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Jászai Menyhért alpolgármester

Meghívottak: Gaszperné Román Margit, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerületi igazgatója
Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi munkatervének megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (18 terület szabályozási tervi módosítása teljes eljárás szerint, 3 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint) (Az előterjesztéshez kiegészítés történt.)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Kórház utca térségében lévő 777/37 hrsz-ú ingatlan 2242 m2 területű, és a 955 hrsz-ú ingatlan 60 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a 15044/3 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére és a 1834 m2 területű rész vételárának meghatározására, valamint az önkormányzati tulajdonú 15044/3 hrsz-ú ingatlan 1834 m2 területű részére és a Sóstó-Thermál Kft. tulajdonát képező 15008/6 hrsz-ú ingatlan 781 m2 területű részére vonatkozó csereszerződés megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes tulajdonba adására (későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

13./ Előterjesztés Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn lévő állami tulajdonú volt Park Hotel és az önkormányzati tulajdonú Hősök tere 9. szám alatti ingatlan cseréjére vonatkozó tárgyalások megkezdésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a HUMAN-NET Alapítvány és az Önkormányzat között fennálló haszonkölcsön szerződés meghosszabbítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi Környezet-gazdálkodási Nonprofit Kft. egyesülésének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Éberhadt Gábor Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Petró Árpád Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a LEGO Manufacturing Kft. nyíregyházi játékelem gyár által idegen ingatlanon végzett beruházás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel megkötött 2016. évi Éves közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Belső ellenőrzési tervére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2016. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum megyei hatókörű városi múzeumigazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa létrehozására és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2017. évi ifjúsági feladatok ellátására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

25./ Előterjesztés a Tündérkert Keleti Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára
(A pályázati anyag és a vélemények a zárt ülésnél tekinthetőek meg.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Török Edit pályázó

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

26./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

26./ Előterjesztés a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program Nyíregyházi Alprogramjához kapcsolódó, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel megkötendő üzemeltetési fenntartási szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

26./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

27./ Előterjesztés az „Együttműködési hálózat létrehozása a kultúra, gazdaság és digitális társadalom fejlesztése érdekében” című pályázat benyújtásának jóváhagyására és kapcsolódó saját erő biztosítására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

28./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Petró Árpád Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója
Puskásné Dr. Zorgel Enikő Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. jogtanácsosa

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

32./ Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására (későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

29./ Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2016. évi tevékenységére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

30./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között megkötött Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó intézkedésekre

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

31./ Előterjesztés közterületek elnevezésére

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

32./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal között a Nyíregyházi Járási Hivatal által használt helyiségek üzemeletetéséről szóló megállapodás módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

33./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

34./ Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására (Az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2016. december 14.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2016.12.16. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.