2016. szeptember 22. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2016.09.15.
Ügyiratszám: JKAB/60-9/2016.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2016. szeptember 22-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

3./a. Előterjesztés a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona szakmai beszámolójának elfogadására

MEGTEKINTÉS

3./b. Előterjesztés a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő „Kálvineum” Idősek Otthona szociális étkeztetéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Meghívott: Dr. Gaál Sándor Nyíregyháza Városi Református Egyházközség esperese

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete fenntartásában levő nyíregyházi székhelyű általános iskolák 6. osztályos tanulói úszásoktatásának támogatására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés Civil és egyházi szervezetek által benyújtott „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című, EFOP – 1.3.5 – 16. kódszámú pályázatok támogatására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés „Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására” és „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására”, című pályázati felhívásokra benyújtandó pályázati programok elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a Jósa András Múzeum alapító okiratainak módosítására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium GZR-T-Ö-2016 kódszámú „Elektromo-bilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén” című, benyújtott pályázati program Jóváhagyására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kósa Árpád a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására és a Nyíregyházi Déli-alközpont Polgárőr Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződésre

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Sóstógyógyfürdő, 5 terület, és a Hulladékezelő telep rendezési tervi módosítása egyszerűsített eljárás szerint, valamint a LEGO szabályozási tervi módosításos eljárás szerint) (az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

18./ Tájékoztató Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról

Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról szóló tájékoztatóra és a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

19./ Előterjesztés a nyugati elkerülő út építéséhez szükséges ingatlanok, ingatlanrészek elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

20/ Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

21./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

22./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2016. szeptember 21.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2016.09.23. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.