2016. augusztus 25. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2016.08.18.
Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2016. augusztus 25-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (egyszerűsített eljárás, Sóstógyógyfürdő) (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (egyszerűsített eljárás, 5 terület – államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése) (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (egyszerűsített eljárás – A hulladékkezelő telep területén energiatermelő létesítmény elhelyezésére szolgáló területének kijelölése) (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./a Előterjesztés a Nyírségi Nőket Segítő Egyesület által benyújtani kívánt a „ Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével „ című, EFOP – 1.3.5 -16. kódszámú pályázat támogatásra

MEGTEKINTÉS

5./b Előterjesztés „Gyermekeinkért 16” Alapítvány által benyújtani kívánt a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével „ című, EFOP – 1.3.5-16 kódszámú pályázat támogatására

MEGTEKINTÉS

5./c. Előterjesztés a Humán-Net Alapítvány által benyújtani kívánt „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című, EFOP – 1.3.5-16. kódszámú pályázat támogatására

MEGTEKINTÉS

5./d. Előterjesztés a Szabolcs Néptánc Egyesület által benyújtani kívánt „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével„ című EFOP – 1.3.5-16. kódszámú pályázat támogatására

MEGTEKINTÉS

5/e. Előterjesztés a „TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítvány által benyújtani  kívánt „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével„ című EFOP – 1.3.5-16. kódszámú pályázat támogatására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Nevelési-oktatási intézmények szakmai programjainak támogatása címen benyújtott, Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság által elbírált pályázatok jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés az Európa Tanács és az Európai Bizottság által elindított ROMACT programban történő részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat aláírására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család – és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, továbbá ingatlan használat engedélyezésére a TOP 6.6.2-15 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A., illetve Körte utca 41/A. szám alatt” elnevezésű pályázati program megvalósítása kapcsán

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

9/a. Előterjesztés szociális étkeztetés fenntartói jogának átadására kötött ellátási szerződés meghosszabbítására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9/b. Előterjesztés a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartói jogának átadására kötött ellátási és vagyonkezelői szerződés meghosszabbítására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Meghívott: Balogh Zoltán Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. vezérigazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Tájékoztató a HAPPY Art Alapítvány alapítói jogainak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára történő átruházásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a TOP-6.1.5-15 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtandó, a Tiszavasvári út Szélsőbokori út négy ágú közlekedési csomópont fejlesztését, a Tünde utca felújítását, a Derkovits utca felújítását, a Szélsőbokori út teljes szakasz felújítását, a Legyező utca felújítását, a Rókabokori út felújítását tartalmazó pályázati program elfogadására

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt
közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra benyújtott, az Eszterlánc Északi Óvoda – Etel köz 13 sz. alatt működő tagintézmény főzőkonyhájának felújítását tartalmazó pályázat jóváhagyására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Batizi Tamás polgármesteri kabinetvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázati felhívásra benyújtott, a Nyíregyháza, Borbányai Művelődési Ház külső homlokzatának és nyílászáróinak felújítását tartalmazó pályázati program jóváhagyására

Előadó: Doka Diana kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a TOP-6.1.4-15 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívás keretében benyújtandó, Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn tárgyú pályázati program elfogadására

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt
közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a TOP -6.3.1-15 kódszámú, Barnamezős területek rehabilitációja pályázati program elfogadásáról szóló 96/2016.(IV.28.) számú határozat módosítására

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt
közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20/ Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyásáról szóló 121/2016 (V.26) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László felügyelet-vezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerarendszer fejlesztés következő ütemének megvalósításáról szóló, a Belügyminisztériumhoz benyújtandó pályázat elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés a Tündérkert Keleti Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosz-tásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására, valamint az Óvoda vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megbízásra

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (ALIM), és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (KÖZIM) intézményveze-tőjének magasabb vezetői megbízása visszavonására, közalkalmazotti jogviszonyuk áthelyezéssel történő megszüntetésére, valamint az intézmények vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megbízásokra

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

25./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási feladatainak finanszírozására hosszú lejáratú hitel felvételéről
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

26./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

27./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2016. augusztus 24.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2016.08.25. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.