2016. április 28. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2016.04.21.
Ügyiratszám: JKAB/60-4/2016
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2016. április 28-án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:

- Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Tájékoztató a Magyar Telekom Nyrt. Nyíregyháza közigazgatási területén végzett szélessávú internet hálózatfejlesztési projektjéről (szóban)

Előadók: Bende Richárd T-Systems Magyarország Zrt. Államigazgatási, Egészségügyi, Stratégiai Partnerkapcsolatok Ágazat Ágazatigazgatója
Hegedűs András Magyar Telekom Nyrt. Stratégiai Igazgatóság elemzője

3./ Előterjesztés az "Állományvédelmi és szakmai támogatás a Jósa András Múzeumban és a vidéki múzeumokban" című pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána Kulturális Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a TOP-6.3.1-15 kódszámú, Barnamezős területek rehabilitációja pályázati program elfogadására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a TOP-6.3.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása pályázati program elfogadására

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a KEHOP-5.4.1 kódszámú, Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása programok

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a TOP-6.1.4-15 kódszámú, A Bencs Villa és Vendégház felújítása című pályázati program elfogadására

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című pályázati program elfogadására
(az előterjesztésben kiegészítés történt)

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of Mayors for Climate & Energy) való csatlakozásról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Tündérkert Keleti Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának – nyugdíjazására tekintettel – felmentéssel történő megszüntetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Sportcentrummal együttműködő sportszervezetek részére a látvány csapatsportágak fejlesztése program keretében benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Szabó Lajosné Szabolcs Jégsport Egyesület elnöke
Szakács Roland Aqua S.E elnöke

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Nyíregyháza, István utca 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Együttműködési Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói Múzeumfalu környezetében és Nyíregyháza, Árok u.- Kórház u. kereszteződésben található ingatlanok)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2015. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

20./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató- Nevelő Munkáért Vietorisz-díj” kitüntetések adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

21./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

22./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2016. április 27.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2016.04.29. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.