2016. március 31. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2016.03.24.
Ügyiratszám: JKAB/60-3/2016
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2016. március 31-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:

- Lövei Csaba önkormányzati képviselő interpellációja
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2015. évben tett intézkedésekről

Előadó: Dr. Illés László r.alezredes, kapitányságvezető

Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről

Előadók: Gerebenics Károly tű.alezredes, megbízott katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető,
Toldi András tű.őrnagy tűzoltóparancsnok

Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a TOP 6.8.2 -15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében pályázati program elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a TOP-6.1.5-15 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés pályázati program elfogadására

Előadó: Veczánné Repka Jolán városfejlesztési és városüzemeltetési osztály munkatársa
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a TOP-6.4.1-15 kódszámú, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati program elfogadására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Veczánné Repka Jolán városfejlesztési és városüzemeltetési osztály munkatársa
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a TOP-6.3.3-15 kódszámú Városi környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések pályázati program elfogadására

Előadó: Veczánné Repka Jolán városfejlesztési és városüzemeltetési osztály munkatársa
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a TOP 6.6.1 -15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati program elfogadására

Előadó: Veczánné Repka Jolán városfejlesztési és városüzemeltetési osztály munkatársa
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a „Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő komplex turisztikai fejlesztése” című, GINOP- 7.1.3-15 azonosítószámú pályázati felhívásra benyújtott pályázatra
(az előterjesztés mellékletét a Közgyűlés tagjai, és a Pénzügyi Bizottság tagjai, a zárt ülés anyagainál tekinthetik meg!) (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés az URBACTIII pályázati felhívásra benyújtott és elnyert „TechTown” című pályázat elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés „Közös Kulturális Örökségünk Európában” című pályázat elfogadására

Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés „Nyíregyháza Északi temetőjében található Büszkeségpontok felújítása” című pályázat benyújtására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés az EFOP 1.2.1-15 védőháló a családokért és az EFOP 1.2.2-15 ifjúsági programok támogatása pályázati programokhoz való hozzájárulásra

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2015. évi teljesítésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Pelcz Gábor Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.( III.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Róka Zsolt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tőkehelyzetének rendezésére kötött megállapodás módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a nyíregyházi 6177/1 hrsz-ú (Szabadtéri színpad) ingatlan térítésmentes tulajdonba vételére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Tájékoztató az ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-nél tervezett tőkeleszállításról, és annak Nyíregyháza MJV Önkormányzatát érintő következményeiről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Teljes eljárás, Cseresznyés utca - államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (12 terület rendezési tervi módosítása egyszerűsített eljárás szerint, valamint a Nyugati elkerülő út átadott szakaszán és a Mező utca – Bethlen Gábor utca csomópontjánál a szabályozási vonal pontosítása tárgyalásos eljárás szerint)
(az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

25./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

26./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

27./a. Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 0619/13 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

27./ b. Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 02227/83. és a 02227/85. hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

28./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

29./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2016. március 24.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2016.04.01. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.