2016. február 25. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2016.02.18.
Ügyiratszám: JKAB/60-2/2016
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2016. február 25-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2016. évi ifjúsági feladatok ellátására benyújtott pályázatok elbírálására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött támogatási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a 2016. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire

Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (A Nyugati elkerülő út befejező szakaszához, a Tokaji úti kerékpárúthoz és a LEGO beruházásához kapcsolódó szabályozási tervi módosítások)
(az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés biztosítása 2016. évi ellentételezésének ütemezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Pelcz Gábor Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére a látvány csapatsportágak fejlesztése program keretében benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a ContiTech Magyarország Kft ajánlatának elfogadására a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város részére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Jókay László ContiTech Magyarország Kft. ügyvezetője
Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a Nyíregyháza, István u. 17. szám (3092/3 hrsz.) alatti ingatlan haszonkölcsönbe adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat átalakulása kapcsán visszavásárolt saját üzletrész tulajdonosok részére történő térítés nélküli átadásáról a jelenlegi tulajdonrészek arányában

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Róka Zsolt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a nyíregyházi 3275 hrsz.-ú és a nyíregyházi 6069 hrsz.-ú ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére tárgyában kötött jogügylet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal általi jóváhagyása ügyében történő kérelem benyújtására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. folyószámlahiteléhez vállalt készfizető kezesség fedezeti körből történő kiengedésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

21./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

22./a. Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázatok véleményezéséről

22./ b. Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázatok véleményezéséről

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

23./ Előterjesztés a nyíregyházi 15084 hrsz-ú (Krúdy Szálló) ingatlan adás-vétele vonatkozásában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jog vonatkozásában
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítványa egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

25./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 01982/26 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

26./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

27./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2016. február 24.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2016.02.29. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.