2016. január 28. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2016.01.21.
Ügyiratszám: JKAB/60-1/2016.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2016. január 28-án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1/a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

MEGTEKINTÉS

1/b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról Magyarország és a magyar emberek védelmében

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által 2015. január 29-én kötött hosszú lejáratú kölcsön nyújtásáról szóló megállapodás módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2017-2018-2019. évekre
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
(az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt, valamint a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Egyszerűsített eljárás, 12 terület államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
(az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2016. évi Éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel kötött üzemeltetési megállapodás módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a nyíregyházi 3275 hrsz-ú és a nyíregyházi 6069 hrsz-ú ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére vonatkozóan

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a 8089 hrsz-ú, a valóságban Nyíregyháza, Huszár tér 5. szám alatti ingatlan hasznosítására
(későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

13./ Előterjesztés a “Fit 4 U” European Week of Sport in Nyíregyháza című pályázat elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Oláh István, Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés Emléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés "Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira emlékező ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására – 2016” benyújtandó pályázati program elfogadására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Beszerzési Szabályzatáról szóló 320/2015.(XII.17.) számú határozatának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Michelin Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő iparfejlesztési és településrendezési együttműködési keret-megállapodás jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Nemes Attila Michelin Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság cégvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

19./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 0161 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

20./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

21./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2016. január 26.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2016.01.28. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.