2015. december 17. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2015.12.10.
Ügyiratszám: JKAB/74-13/2015.
Ügyintéző: Faragóné/A.K.
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2015. december 17-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:
 
- „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj emlékérem” átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2015-ben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Fintor Károlyné Idősügyi Tanács titkára

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központtá történő átszervezéséről, Alapító Okiratának módosításáról, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény megalapításáról, Alapító Okiratának elfogadásáról, intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízások adásáról, intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetéséről, a Human-Net Alapítvánnyal kötött határozatlan időre szóló szociális ellátási szerződés megszüntetéséről és a Human-Net Alapítvánnyal tanyagondnoki szolgáltatásra szociális ellátási szerződés kötéséről
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./a Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2015. második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Kujbusné Dr. Mecsei Éva, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

4/b. Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett egyes nemzeti értékek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba történő felterjesztésének elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2016. évi ifjúsági feladatok ellátására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. között a szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszűnéséből eredő elszámolás jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Szabó Istvánné Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés az ENERGOCOOP Kft. „Primer hőtávvezeték cseréje” című, KEOP-5.4.0/12-2015-0030 pályázati kódszámú támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges nyilatkozat kiadásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ráskó Ferenc Energocoop Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat átalakulásáról továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat közötti Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés meghosszabbításáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Róka Zsolt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kovács András Róbert LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság expanziós vezetője

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. évi munkatervének megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Petró Árpád Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója
Puskásné Dr. Zorgel Enikő Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. jogtanácsosa

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./a. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 50/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGTEKINTÉS

17./b. Előterjesztés a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
(az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervére

Előadó: Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.6. pontja szerint az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatása a Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztését támogató pályázati program elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés a "CleanRiver - szennyvíztisztító telepek korszerűsítése a Tisza vízgyűjtő területén" című, Duna Transznacionális Program keretében meghirdetett pályázat benyújtásának jóváhagyására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című pályázati program elfogadására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység szervezeti módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland PIU vezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

25./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

26./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

27./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 55/2012.(III.29.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

28./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

29./ Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

30./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kultúrájáért „Katona Béla-díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

31./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Szegfű utca 18. szám alatti 3166 hrsz-ú ingatlan szabályozással érintett részének megvásárlására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

32./ Előterjesztés a nyíregyházi 15033 hrsz-ú ingatlan Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. által történő megvásárlására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

33./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

34./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2015. december 11.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2015.12.17. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.