2015. november 19. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2015.11.12.
Ügyiratszám: JKAB/74-12/2015.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2015. november 19-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:
 
- az Együtt Egymásért „Burger István -díj” átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Teljes eljárás, Cseresznyés utca - államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése) (későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

4./ Előterjesztés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásához szükséges döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány által benyújtandó, EFOP-3.3.1-15 számú „Aranyalma Tanoda-Tanoda program megvalósítása tanyabokrokban” elnevezésű pályázat megvalósításának támogatására és együttműködési szándéknyilatkozat aláírására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány részére az önkormányzat tulajdonát képező 22200/172 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó földhasználati jog bejegyzésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Tájékoztató a 2015. évi intézményi felújítási feladatokról

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Nyíregyháza Közigazgatási területén nem Önkormányzat által történt beruházásban megvalósult közvilágítási rendszerek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő – Nyíregyházi Cantemus Kórus – előadó-művészeti szervezet fenntartói megállapodásának és közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés „Közszolgáltatási szerződés alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területén” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére és a nyertes ajánlattevővel közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Sárközi György Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalására
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

14./ Előterjesztés „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj emlékérem” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

15./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

16./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Szegfű utca mentén lévő 3275 hrsz-ú ingatlan szabályozással érintett részének megvásárlására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

17./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

18./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2015. november 18.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2015.11.19. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.