2015. szeptember 24. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2015.09.17.
Ügyiratszám: JKAB/74-10/2015.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2015. szeptember 24-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Beszerzési Szabályzatáról szóló 55/2012.(III.29.) számú határozatának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Nyíregyházi Kosárlabda Klub részére a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola tornatermének pályázati forrásból megvalósult fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője
Makrai László Nyíregyházi Kosárlabda Klub elnöke

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V. 5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges környezeti vizsgálatok összegzésének jóváhagyására (Teljes eljárás, 4 terület)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés közterületek elnevezésére

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés "Közszolgáltatási szerződés alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása Szabolcs Szatmár-Bereg megye közigazgatási területén" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívásának elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány és az Ép Testben Ép Lélek Alapítvány megszüntetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a huszártelepi 8096/1. hrsz-ú ingatlan (Kapuház) Görög Katolikus Egyház részére történő bérbeadására
(az előterjesztésben módosítás, kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Halász Krisztina intézményvezető

Véleményezi: Gazdasági és tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés Nyíregyháza, Berenát u. 7. szám alatti 15162/4 hrsz-ú ingatlanon lévő állami tulajdonú ingóságok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény megszüntető okiratának pontosítására és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

13./ Beszámoló bírósági ülnökök soron kívüli választására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

14./ Előterjesztés a "Nyíregyháza Város Tudományos Életéért" "Westsik Vilmos díj" adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítványa, a Nyíregyháza Temetőiért Közalapítvány és a Rászorulók Életének Segítése Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratainak elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

16./ Előterjesztés a Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 01686/75 és 01686/58 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

17./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

18./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2015. szeptember 23.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2015.09.25. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.