2015. augusztus 27. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2015.08.19.
Ügyiratszám: JKAB/74-9/2015.
Ügyintéző: Faragóné/Sné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2015. augusztus 27-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:

- Címzetes főorvosi cím átadása
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról szóló 55/2012.(III.29.) számú határozatának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel NB III-as bajnoki osztályban kötött szponzori szerződés megkötésére
(előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Kósa Árpád a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Ökrös András a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-vel kötött szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetésére, valamint szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó közmű bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Szabó Istvánné Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn lévő 15071/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 365 m2 területű részének elidegenítésére történő kijelöléséről és vételárának meghatározásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Joó László NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a GKS Nyíregyháza USE részére a látvány csapatsportágak fejlesztése program keretében benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Kósa Árpád a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
Gombkötő Norbert a GKS Nyíregyháza USE elnöke

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum között kötendő gépjármű üzembentartói szerződések aláírásának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Tünde utca 8434/35 hrsz-ú ingatlan)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V. 5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Egyszerűsített eljárás, 6 terület – államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (6 terület rendezési tervi módosítása egyszerűsített eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14 ./ Előterjesztés a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat elszámolási eljárás megindításának kezdeményezésére
(előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című KÖZOP-3.5.0-09-11 azonosítószámú pályázat benyújtására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készítendő Integrált Területi Programjának módosításáról, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti Megállapodásról

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés köznevelési intézmények Alapító Okiratainak módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete fenntartásában lévő nyíregyházi székhelyű általános iskolák 6. osztályos tanulói úszásoktatásának támogatására

Előadó: dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22/a. Előterjesztés a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói étkeztetésének 2015/2016-os tanévre történő biztosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Dr. Kvancz József, Nyíregyházi Főiskola kancellárja
Kőhegyi Edit, KLIK Nyíregyházi Tankerület igazgatója
Maczega Márton, a Martin-Invest Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22/b. Előterjesztés az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bak Tibor ALIM vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási feladatainak finanszírozására hosszú lejáratú kölcsön felvételéről
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által pénzügyi-gazdasági feladatellátásra létrehozott Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény megszüntetésére, a feladatellátás átszervezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

25./ Előterjesztés az ukrajnai események kapcsán a kárpátaljai magyarok részére a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével juttatandó támogatásról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

26./ Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került, továbbá a 6. mellékletben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

27/a. Előterjesztés a Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 01055/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

27/b. Előterjesztés a Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 0595/44 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

28./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

29./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2015. augusztus 26.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2015.09.08. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.