2015. június 25. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2015.06.18.
Ügyiratszám: JKAB/74-6/2015.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2015. június 25-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:

- Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Babicz Béla díj” átadása

                                   - Képzőművészeti Ösztöndíjak átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel kötött szponzori szerződés módosítására
(előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Révész Bálint a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. tulajdonosa
Ökrös András ügyvezető igazgató

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Meghívottak: Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke,
Éberhardt Gábor, az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet módosítására
(előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Petró Árpád Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója
Puskásné Dr. Zorgel Enikő Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. jogtanácsosa

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés biztosítása 2015. évi ellentételezésének ütemezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Sárközi György vezérigazgató

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység szervezeti módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland PIU vezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Kujbusné Dr. Mecsei Éva, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás részére az Önkormányzat tulajdonát képező 0504/1 hrsz-ú ingatlanból hulladékudvar létesítése céljából átadott ingatlanrész vonatkozásában történő földhasználati jog bejegyzése ügyében

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés az „Önkormányzati intézmények épületenergetikai korszerűsítése” című, KEOP- 2015-5.7.0. azonosítószámú pályázat benyújtására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2015/2016-os óvodai nevelési év előkészítésére

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézményébe járó tanulók étkeztetésére vonatkozó megállapodás megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V. 5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (a Tiszavasvári úti kerékpárúthoz kapcsolódó módosítás)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozásról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

18./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

19./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ - díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

20./ Előterjesztés a közétkeztetési szerződésekhez kapcsolódó megállapodások jóváhagyására és egyéb döntések meghozatalára
(előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Elamen Zrt., Start Nonprofit Kft., Sodexo Magyarország Kft. törvényes képviselője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

21./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

22./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

23./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Nád u. 31-47. szám „E” lépcsőház építési tevékenységére – településképi  bejelentési eljáráshoz – kiadott igazolás elleni fellebbezés elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

24./a Előterjesztés a Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 01982/26 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

24./b. Előterjesztés a Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 01219/8 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Nyíregyháza, 2015. június. 18.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2015.06.26. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.