2015. május 28. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2015.05.21.
Ügyiratszám: JKAB/74-5/2015.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2015. május 28-án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./a Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

1./b Tájékoztató a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat értékpapír befektetéseivel kapcsolatos vizsgálatról készített jelentésről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Programjának módosításának jóváhagyására
(az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt)

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Veres István városi főépítész

Meghívott: Kézy Béla MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat elfogadására
(előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezésének elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítvány, közalapítványok 2014. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadására
(az előterjesztésben kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Prof. dr. N. Szabó József, az” EuroClip-Eurokapocs” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Dr. Fábián Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Dr. Magyar Veronika, az „Ép Testben Ép Lélek” Alapítvány Kuratóriumának elnöke,
Bordás Béla, a Közbiztonsági Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
László Zoltán, a „Nyíregyháza Temetőiért” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Bocskai Péter, a „Rászorulók Életének Segítése” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Dr. Kovács Zoltán, a „Rászoruló Hallgatókért” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
Czomba Csaba, a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Véleményezi: az érintett bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., és a Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete részére a látvány csapatsportágak fejlesztése program keretében benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kósa Árpád a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Balogh Béla Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesület elnöke

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. és a Nyíregyházi Kosárlabda Klub által létrehozni kívánt Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit Kft. megalapításának jóváhagyására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

 Meghívott: Kósa Árpád a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2014. évi Elszámolási Jelentésének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a LEGO Manufacturing Kft. nyíregyházi játékelem gyár által megvásárolt 0685/44 hrsz-ú, 0685/54 hrsz-ú, a 0690/69 hrsz-ú és a 0690/71 hrsz-ú ingatlanok felépítmény nélkül Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó 263/2014.(XII.18.) számú közgyűlési határozat mellékletét képező szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. II. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosításának támogatására” címmel benyújtott pályázat elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

14/a. Előterjesztés köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

14/b. Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014. évi környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2015. évre vonatkozó terv jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V. 5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (2 terület rendezési tervi módosítása egyszerűsített eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratainak módosításáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt és a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásra

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés


22./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Babicz Béla díj” adományozására
(szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

23./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

24./ Előterjesztés a Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetőjének (magasabb vezetőjének) megbízására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: a pályázók

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

25./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítványa, Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány, Rászorulók Életének Segítése Közalapítvány, Nyíregyháza Temetőiért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratainak elfogadására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

26./ Előterjesztés a Csaló köz 11-13-15. számú Nyugdíjasok házába történő elhelyezésre

Előadó: Rákóczi Ildikó, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke

27./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

28./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2015. május 27.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2015.05.29. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.