2015. április 23. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2015.04.16.
Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2015. április 23-án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.


Napirend előtt:
 
- Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj átadása
- Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” átadása
- Tanúsítvány átadása a képviselők részére a kötelező képzésen való részvételről
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Az előterjesztéshez a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Éves ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015-2020 közötti sportkoncepciójának elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására” c. pályázati felhívásra „Értékünk a család” címmel benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Tájékoztatás járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázat beadásáról

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés „az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására” című ETT-2015 azonosító számú pályázat beadásához való hozzájárulásra és önerő-kiegészítés biztosítására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Tájékoztatás Integrált Területi Program készítéséről Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készítendő Integrált Területi Programjáról

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Veres István városi főépítész

Véleményezi: valamennyi bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozására és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

12/a. Előterjesztés Egészségügyi Támogató Alap Program 2014. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Hargitainé Tolnai Andrea mikrohitel igazgató

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12/b. Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2015. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására kiírt pályázat önerejének biztosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (2 terület - államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)
(az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés közterületek elnevezésére

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./a. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2014. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./b. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a Jósa András Múzeum akkreditációs eljárásának elindítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.-vel –„Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban” megnevezésű pályázat önerejének megelőlegezésére- kötött tagi kölcsön szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gajdos László Nyíregyházai Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségvíz Zrt. közötti vagyonértékelésre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Szabó Istvánné Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

20./ Előterjesztés bírósági ülnökök választására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

21./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató-Nevelő Munkáért Vietorisz-díj” kitüntetések adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

22./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

23/a. Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

23/b. Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 0595/44 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Nyíregyháza, 2015. április 22.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2015.04.24. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.