2015. március 26. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2015.03.19.
Ügyiratszám: JKAB/74-3/2015.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2015. március 26-án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.


Napirendek:
 
Nyílt ülés

 1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt., valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRTÁVHŐ Kft. közötti hosszú távú együttműködési keretszerződések módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Joó László, NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója
Szappanos Sándor E.ON Energiatermelő Kft. ügyvezetője
Fernezelyi Ferenc Veolia Energia Magyarország Zrt. igazgatósági tagja

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Tájékoztató a nyíregyházi labdarúgás egységes szakmai irányításának létrejöttével kapcsolatban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. valamint a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. között megkötésre kerülő együttműködési megállapodás tervezetről

Előadó: Kósa Árpád a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Meghívott: Révész Bálint a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. tulajdonosa

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 30/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi és Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződés megszüntetésére, valamint a közszolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Dr. Illés László r.alezredes, kapitányságvezető

Meghívott: Dr. Tarcsa Csaba r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány,
Ferenc Róbert r. alezredes, kapitányságvezető-helyettes, közrendvédelmi és határrendészeti osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról, a város tűzvédelmi helyzetéről

Előadó: Toldi András tü.százados, tűzoltóparancsnok

Meghívott: Nagy József tü.alezredes, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadására
(Az előterjesztéshez a kamarai vélemény feltöltésre került, valamint a 37. oldalon módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./a Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 100 fő alatti éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására költségvetési szerv alapítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./b Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 100 fő alatti éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására alapított költségvetési szerv vezetőjének (magasabb vezetőjének) megbízása tárgyában pályázat kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./c Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények gazdasági feladatainak ellátására költségvetési szerv alapításához történő hozzájárulásra

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

11/d. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 100 fő alatti éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező intézmények pénzügyigazdasági feladatainak ellátására költségvetési szervalapításával összefüggő személyi döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatos intézkedésre

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályza-táról szóló 55/2012.(III.29.) számú határozatának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a 2015. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire

Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

20/a. Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2014. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Hargitainé Tolnai Andrea mikrohitel igazgató

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20/b. Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2015. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2014. évi teljesítésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Sárközi György vezérigazgató

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés a Nemzetközi Visegrádi Alap standard pályázati felhívására benyújtott „I. Kárpát-medencei folklór fesztivál” c. pályázatról

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának” című pályázat csökkentett költségvetésének elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

25./ Előterjesztés Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Nyíregyházán című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

26./ Előterjesztés a LEGO Manufacturing Kft. nyíregyházi játékelem gyárhoz vezető bekötőút és a 36-os számú főút kereszteződésében építendő körforgalom kivitelezésének megkezdéséhez, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokra történő területre lépési engedély megadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

27./ Beszámoló az Europe Direct Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Európai Információs Pont 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Kondra Laura ügyvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

28./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

29./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

30./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

31/a. Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

31/b. Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a Nyíregyháza 0822/48 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Nyíregyháza, 2015. március 25.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2015.03.27. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.