2015. január 29. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2015.01.22.
Ügyiratszám: JKAB/2‐15/2014.
Ügyintéző: Faragóné/Sné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2015. január 29-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1/a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

MEGTEKINTÉS

1./b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V. 5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Alkony utca környezetének rendezési tervi módosítása teljes eljárás szerint és 10 terület rendezési tervi módosítása egyszerűsített eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges településrendezési szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza, Tiszavasvári úton található 0672/32 és 0672/36 hrsz-ú ingatlanok)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5. ) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges településrendezési szerződés és közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza-Ipari Park területén lévő 31551/3 hrsz-ú ingatlan)
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2014. második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kujbusné Dr. Mecsei Éva, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság Elnöke

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés az Önkormányzat szociális városrehabilitációs projektje keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt kapcsán nyertes alapítvány támogatására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Action grants to support transnational projects in the area of EU drugs policy JUST/2014/JDRU/AG/DRUG „TRI-AID”- Drug policy without borders című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Mandabokori u. 4. szám alatti 13723 hrsz-ú ingatlan – Generációk Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesülete részére történő – átadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a „bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás” kiegészítő tevékenységként történő bevezetésére és Alapító Okiratának módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Szilvásiné Bojda Márta Szociális Gondozási Központ igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 41/2014. ( III.20.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítványa egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Bordás Béla az Alapítvány Kuratóriumának elnöke
dr. Vasas József az Alapítvány jogi képviselője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által kibocsátott „Sóstó-2015/A” kötvényhez nyújtott készfizető kezesi minőségéből eredő fizetési kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

17./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Bokréta u. 28505 /32 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

18./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

19./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2015. január 23.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2015.01.30. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.