2014. december 18. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2014.12.11.
Ügyiratszám: JKAB/2‐15/2014.
Ügyintéző: Faragóné/Sné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2014. december 18‐án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:
 
- a „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj emlékérem” átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés a „Tudás Park - A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával” című pályázati konstrukcióban történő részvétel támogatására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Meghívott: Dr. Kvancz József a Nyíregyházi Főiskola kancellárja

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
(Az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évi munkatervének megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervére

Előadó: Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2014-ben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Fintor Károlyné Idősügyi Tanács titkára

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló 78/2012.(IV.26) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a „bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás” kiegészítő tevékenységként történő bevezetésére és Alapító Okiratának módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Szilvásiné Bojda Márta Szociális Gondozási Központ igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés egyes gyermek és ifjúsági feladatok elvégzésére irányuló – 2014. december 31. napjáig szóló – feladatellátási szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád Térségi Hulladék-gazdákodási Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 50/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Meghívott: Valkó László Kéményseprőipari Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés közterület elnevezésére

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés az Állatpark területén lévő nyíregyházi 0282/1 és a 0282/2 hrsz- ú ingatlanok szabályozási terv szerinti telekrészét és a Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő területén a Berenát utca 0279/3 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó útrész belterületbe vonásához történő hozzájárulásra
(az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (10 terület – államigazgatási szervek véleményének és partnerségi véleményezésnek kiértékelése)
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Helyi Építési Szabályzat módosítása - közműlétesítmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a LEGO Manufactoring Kft. nyíregyházi játékelem gyár által megvásárolt 0685/44hrsz-ú a 0690/69 hrsz-ú és a 0690/71 hrsz-ú ingatlanok felépítmény nélkül, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Rehák Mónika LEGO Manufactoring Kft. infrastrukturális projekt menedzsere

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a nyíregyházi 26933/2 hrsz-ú, 4400 Nyíregyháza Kerékgyártó u. 21. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának rendezésére
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Nabadánné Benyik Éva Magyar Sclerosis Multiplex Betegekért Alapítvány ügyvezető titkára

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj minimumának megállapítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés a Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház és az Önkormányzat között fennálló haszonkölcsön szerződés meghosszabbítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Laborczi Géza Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház lelkésze

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Határozat-tervezet a polgármester szabadságának engedélyezésre

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

25./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Művészeti Életéért Barzó Endre díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

26./ Előterjesztés a Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád Térségi Hulladék-gazdákodási Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

27./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

28./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2014. december 17.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2014.12.19. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.