2014. október 30. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2014.10.22.
Ügyiratszám: JKAB/2-13/2014.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2014. október 30-án (csütörtökön) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról szóló 55/2012.(III.29.) számú határozatának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. „Sóstó 2015/A” kötvényének átstrukturálására
(az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló
Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgató

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés az Önkormányzat  2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Dryvit program keretében, önkormányzati fenntartású óvodák külső homlokzati felújítására benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatkezelési referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra tervezett projekt csomagjainak jóváhagyására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Hagymási Gyula pályázatkezelési referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a nyíregyházi labdarúgás infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Révész Bálint - a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. tulajdonosa
Dr. Jakab Péter - a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012.(XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába delegált tag kijelölésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ intézményrendszerének hatékonyabb működtetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsá
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár intézmények  hatékonyabb működtetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Pályázati Önerő és Tartalék Alapra benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Honvéd utca 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés módosítására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a Nyíregyháza 0694/3 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.–vel kötött 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi:  Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Határozat-tervezet a polgármester szabadságának engedélyezésére

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

18. 17./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „Burger István -díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

19. 18./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Gyermekeiért és Ifjúságáért Kégly Szeréna-díj adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

20. 19./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

21. 20./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2014. október 30.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2014.10.30. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.