2014. szeptember 25. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2014.09.18.
Ügyiratszám: JKAB/2‐11/2014.
Ügyintéző: Faragóné/Sné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2014. szeptember 25‐én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:
 
- Képzőművészeti ösztöndíj átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. I. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására

Előadó:Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a dr. Katona Bélát ábrázoló mellszobor, köztéri alkotás elhelyezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Veres István városi főépítész

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját képező Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására

Előadó: Veres István városi főépítész

Meghívottak: MEGAKOM Kft. részéről: Róka László, Kézy Béla, Barabás Eszter

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./a Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményének véleményezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./b Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú in‐house közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Meghívott: Petró Árpád, Térségi Hulladék‐Gazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8/c. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Meghívott: Petró Árpád, Térségi Hulladék‐Gazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Meghívott: Dr. Sárközi György vezérigazgató

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./a Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. január 17. napján megkötött vagyonkezelési szerződés módosítására
(az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Meghívott: Kőhegyi Edit KLIK Nyíregyházi tankerületi igazgató
Tóth Zoltán KÖZIM vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./b. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött üzembentartói szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kőhegyi Edit KLIK Nyíregyházi tankerületi igazgató

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Nyírerdő Zrt‐vel kötendő együttműködési és üzemeltetési megállapodás elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 33/2005.(X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés az ukrajnai események kapcsán a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség támogatásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

1314./ Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztésben kiegészítés és módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

1415./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

1516./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2014. szeptember 1823.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2014.09.26. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.