2014. augusztus 21. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2014.08.14.
Ügyiratszám: JKAB/2‐10/2014.
Ügyintéző: Faragóné/Sné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2014. augusztus 21‐én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Tájékoztató a Raiffeisen Szolgáltató Központ működéséről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bosánszky Péter RBSC Kft. ügyvezető igazgatója
Magapatona Péter RBSC Kft. ügyvezető igazgatója

3./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program (Stratégiai és Operatív Programrész) társadalmasított változatának véleményezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés az Önkormányzat  2014. évi költségvetéséről   és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző                
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a hosszú távú Településfejlesztési Koncepcióval és az Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos államigazgatási szervektől érkezett észrevételekre, véleményekre adott tervezői válaszok elfogadására

Előadó: Veres István városi főépítész

Meghívottak: MEGAKOM Kft. részéről: Róka László, Kézy Béla, Barabás Eszter

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (A Nyugati elkerülő út területéhez és a LEGO beruházáshoz kapcsolódó módosítások)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Nyíregyháza szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (HÉSZ módosítása – Sóstógyógyfürdői kilátó)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a MÁV Zrt‐vel megkötött adásvételi szerződés megszüntető okirat bemutatására és nyilatkozat jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a 01884/9 hrsz. alatti, valóságban a Nyíregyháza Törzs u. – Szalag u. kereszteződésében található ingatlanon felépült edző labdarúgópálya használat, javítás, valamint profi labdarúgás céljából történő felújítás érdekében a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.‐nek történő átadása ügyében

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Lucsánszky Tamás Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Bessenyei tér 15. szám alatti volt Kállay kúria, a nyíregyházi 6019/1/A/1, 6019/1/A/2, 6019/1/B, 6019/1/C/1, 6019/1/C/2, 6019/1/C/3 állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a 269/2013.(XI.28.) számú, a Nyírtávhő Kft. által nem távhő ellátás keretében nyújtott hőszolgáltatás díjainak árképletes ármegállapításáról szóló határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Arday Balázs Nyírtávhő Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012.(XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete fenntartásában lévő nyíregyházi székhelyű általános iskolák 6. osztályos tanulói úszásoktatásának támogatására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kőhegyi Edit KLIK Nyíregyházi Tankerületi igazgató

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ A Svájci‐Magyar Együttműködési Program által társfinanszírozott Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alaphoz benyújtandó „Tudás és jó gyakorlatok cseréje Nyíregyháza Önkormányzata és Luzern a svájci partnerváros között” című pályázat benyújtásának támogatására és az önerő biztosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között – a Nyíregyházi Járási Hivatal kialakítása tárgyában kötött – meglévő megállapodás módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18/a. Előterjesztés az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bak Tibor ALIM vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

18/b. Előterjesztés a Váci Mihály Kulturális Központtal kötött haszonkölcsön szerződés módosítására és az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ elhelyezését szolgáló haszonkölcsön szerződés megkötésére
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Meghívott: Bak Tibor ALIM vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18/c. Előterjesztés az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Bak Tibor ALIM vezetője
Tóth Zoltán KÖZIM vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés „A területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban című, ÁROP‐1.A.3.‐2014 felhívás alapján benyújtandó pályázati dokumentáció elfogadásáról

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés " Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" című pályázati program elfogadására”

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés az Önkormányzat szociális városrehabilitációs projektjei keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini‐projektek keretében nyertes alapítványok támogatásáról

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés az olaszországi Reggio Emilia Önkormányzatával való együttműködésről, CIVITAS nemzetközi projektben való részvételről

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítványa alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Bordás Béla az Alapítvány Kuratóriumának elnöke
dr. Vasas József az Alapítvány jogi képviselője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

 

25./ Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

26./ Előterjesztés a polgármester ’Iskolatej program‐ Iskolatej általános iskolai tanulók részére’ tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról szóló 24/2014.(IV.29.) Kb. számú határozatának felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

27./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

28./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2014. augusztus 14.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2014.08.22. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.