2014. június 26. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2014.06.19.
Ügyiratszám: JKAB/2‐6/2014.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2014. június 26‐án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.


Napirend előtt:
 
  • Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Eisert Árpád díj” átadása
  • Képzőművészeti Ösztöndíj átadása
 
Napirendek:

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés a nyíregyházi labdarúgás középtávú cselekvési tervének módosítására, különös tekintettel az NB/I‐es szereplésre

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Kósa Árpád Nyírsuli Nonprofit Kft. ügyvezetője
Révész Bálint Nyíregyháza Spartacus FC Kft. tulajdonosa

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

2.3./ Tájékoztató a Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Szilárdhulladék‐gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Seszták Oszkár, Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Közgyűlés elnöke,
Éberhardt Gábor, Észak‐alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezetője,
Oláh István, Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3.4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hajdúdorogi Egyházmegye között létrejött támogatási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kocsis Fülöp Hajdúdorogi Egyházmegye megyés püspöke

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

4.5./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját megalapozó vizsgálatok, a Hosszú távú Településfejlesztési Koncepció elfogadására és az Integrált Településfejlesztési Stratégia megtárgyalására

Előadó: Kósa Tímea alpolgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés tapintható térplasztika‐dombormű, városközpont modell belvárosi elhelyezésének jóváhagyására

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

5.7./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2014/2015‐ös óvodai nevelési év előkészítésére

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

6.8./ Előterjesztés a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2013. évi elszámolási jelentésének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7.9./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.‐vel kötött 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8.10./ Tájékoztató a nyíregyházi 26933/2 hrsz.‐ú 4400 Nyíregyháza Kerékgyártó u. 21. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának rendezéséről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a MÁV Zrt‐vel kötött adásvételi szerződés megszüntetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9.12./ Előterjesztés helyi önszerveződő közösség 2013. évre biztosított pályázati támogatása pénzügyi elszámolására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

10.13./ Előterjesztés az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozásról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11.14./ Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztésben kiegészítés és módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./a 15./a Előterjesztés a polgármester költségátalányának megállapítására

MEGTEKINTÉS

12./b. 15./b Határozat‐tervezet a polgármester szabadságának engedélyezésére

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

13.16./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének és nyílt közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának véleményezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

14.17./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

15.18./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

16.19./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ ‐ díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

17.20./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

18.21./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2014. június 19. 25.

Dr. Kovács Ferenc


 Közmeghallgatás

Ügyiratszám: JKAB/2-8/2014.
Ügyintéző: Faragóné/Bné

MEGHÍVÓ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2014. június 26-án (csütörtökön) 14 órára

a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)

közmeghallgatásra összehívom.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a és a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata 9.§-a alapján:

a közmeghallgatás alkalmával a város polgárai, a társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői a Közgyűléshez, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselőkhöz vagy a jegyzőhöz a helyi közügyeket érintő kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.

Nyíregyháza, 2014. június 19.

Tisztelettel:
Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2014.08.14. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.