2014. május 29. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2014.05.22.
Ügyiratszám: JKAB/2-5/2014.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2014. május 29-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.


Napirendek:

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Tájékoztató a 4431. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szindbád stny. 76. szám, 15057-15066/2 hrsz. (10 db.) alatti ingatlanok és a Nyíregyháza, Moszkva u. 37. szám 429/1 hrsz. alatti ingatlan cseréjének ügyében

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kozma Péter, Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított közalapítványok 2013. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előadó: az érintett alapítvány kuratóriumának elnöke

Véleményezi: az érintett bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának végrehajtásáról
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán -KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026 -l/1. feladatrész Közlekedésfejlesztési megalapozó tanulmány (felmérés-elemzés tanulmány) elfogadásáról és a l/2. feladatrész -Közlekedésfejlesztés megalapozó tanulmány -Döntés-előkészítő -javaslat megtárgyalásáról

Előadó: Veres István városi főépítész

Meghívott: Városi és elővárosi közösségi közlekedés Nyíregyházán tervező konzorcium részéről: Badalay Endre TRENECON-COWI Tanácsadó és Tervezető Kft. tervezője,
Nyulas Erik UTI BER Közúti Beruházó Kft. tervezője,
Balázs Tibor, Bartha Miklós, Dankó András városi szakértők

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programjáról, az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszakhoz kapcsolódó tervezési folyamatról

Előadó: Veres István városi főépítész

Meghívott: MEGAKOM Kft. részéről: Róka László, Barabás Eszter

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék -Gazdálkodási Program II. ütemének megvalósítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Seszták Oszkár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke,
Oláh István a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője
Éberhardt Gábor Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (3 terület rendezési tervi módosítása)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2013 . II. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2014. első félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Ulrich Attila Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

14/ Előterjesztés a KultúrSziget - AGÓRA Nyíregyháza című, TIOP - 1.2.1-08/2-2009-0008 azonosítószámú projekt megvalósítása kapcsán a Nyírbátori kistérséggel kötendő együttműködési megállapodás véleményezésére

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projekt menedzsment referatúravezető
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezésének elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16/ Előterjesztés a Ridens Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola és Kollégium további működésével összefüggő szándéknyilatkozat elfogadására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Kőhegyi Edit KLIK vezetője
FSZK Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés Örökösföld északi területen lévő lakópark útlétesítményének rendezetlenségére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Kukucska János ügyvéd

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2013. évi környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2014. évi terv jóváhagyására

Előadó: Kósa Tímea alpolgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés az Önkormányzat szociális városrehabilitációs projektjei keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini‐projektek keretében nyertes alapítványok támogatásáról

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projekt menedzsment referatúravezető
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosításra

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között együttműködési megállapodások megkötéséről szóló 126/2012.(V.31.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetője

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 62/2014. (IV.24.) számú határozatának visszavonására

Előadó: Nagy László önkormányzati képviselő

MEGTEKINTÉS

Zárt ülésre

24./23./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Eisert Árpád díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

25./24./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla ‐ díj” adományozására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

26./25./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

27./26./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2014. május 26.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2014.05.30. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.