2014. március 20. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2014.03.13.
Ügyiratszám: JKAB/2-3/2014.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2014. március 20‐án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.


 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:

1/. Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2013 évben tett intézkedésekről

Előadó: Dr. Illés László r. alezredes, városi rendőrkapitány

Meghívott: Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Beszámoló Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról

Előadó: Toldi András tü.százados, tűzoltóparancsnok

Meghívott: Csepely Zsigmond tű. ezredes Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Meghívott: Szekrényes András Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Sóstógyógyfürdő rendezési tervének módosítása)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Rendezési tervének módosítása Alkony utca – államigazgatási szervek általi tájékoztatás és partnerségi véleményezés kiértékelése)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés az építészeti örökség helyi védelméről szóló 21/2002. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról szóló 18/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Petró Árpád Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
Puskásné dr. Zorgel Enikő Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. jogásza

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2013. évi teljesítésére
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Sárközi György vezérigazgató

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés belvízelvezetésre szolgáló csatornák üzemeltetésre és fenntartásra történő felajánlására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Offenbacherné Imre Gabriella Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat igazgatója
Bodnár Gáspár Felső‐Tisza‐vidéki Vízügyi Igazgatóság igazagtója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT fenntartásában működő Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ között a Családok Átmeneti Otthona ideiglenes áthelyezése tárgyában kötött haszonkölcsön szerződés meghosszabbítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 23/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarország Evangélikus Egyház között létrejött szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2013. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Hargitainé Tolnai Andrea mikrohitel igazgató

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2014. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés a NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés elfogadására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Meghívott: Kósa Árpád Nyírsuli Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22 23./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására és a Nyíregyháza Városközpont Polgárőr Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződésre

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23 24./ Előterjesztés a Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi pályázati felhívására (nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására – HUNG‐2014 B kódszámú) „Nyíregyháza helyi értékek feltárása” címen benyújtott pályázati program elfogadására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

24.25./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József‐ díj adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

25.26./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

26.27./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

27.28./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2014. március 13. 19.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2014.03.21. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.