2013. december 19. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2013.12.12.
Ügyiratszám: 1.986‐15/2013.XIII.
Ügyintéző: Faragóné/Sné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2013. december 19‐én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.


Napirend előtt:
 
„Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán‐díj Emlékérem” átadása
 
Napirendek:

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés a LEGO Manufacturing Kft. nyíregyházi játékelem gyár által megépített csapadékvíz rendszer üzemeltetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Martin Svejda LEGO projektigazgatója
Dr. Kamocsay‐Berta Eszter ügyvéd
Bocskai Péter NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a LEGO Manufacturing Kft. nyíregyházi játékelem gyár által felújított és kiszélesített Északi bekötő út, valamint megépített kerékpárút és járda üzemeltetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Martin Svejda LEGO projektigazgatója
Dr. Kamocsay‐Berta Eszter ügyvéd
Bocskai Péter NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2012‐2013‐ban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Fintor Károlyné az Idősügyi Tanács titkára

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2007. ( IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Szekrényes András Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

5./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés egyes gyermekek és ifjúsági feladatok elvégzésére irányuló 2013. december 31. napjáig szóló feladat‐ellátási szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervére

Előadó: Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évi munkatervének megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület‐felügyeletvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 82/2013.(III.28.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés közterületek elnevezésére

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv megszüntető okiratának módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház gazdasági igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Gyöngy köz 1. szám alatti ingatlan licit induló árának módosítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a Jósa András Múzeummal kötendő haszonkölcsön szerződésre
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Bene János Jósa András Múzeum igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a nyíregyházi 01985/2 hrsz‐ú, és az apagyi 011/18, 011/19, 011/20 valamint a 0261/24 hrsz‐ú ingatlanok vonatkozásában kötendő csereszerződés megkötésére
(az előterjesztésben kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gajdos István Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

15./ Előterjesztés a Dália u. 9. sz. alatti 8074 hrsz‐ú ingatlan 9/I. szám alá eső, összesen 72 m2 alapterületű ingatlanrészének – a Nyíregyházi Huszár lakótelep Polgárőr Egyesület részére történő – átadására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a Europe Direct Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Információs Pont működéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Oláh István Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Tájékoztató a Szabolcs Volán Zrt. ünnepek körüli időszak menetrendjéről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Huba Péter Szabolcs Volán Zrt. személyforgalmi igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a 278/2013.(XII.9.) számú határozat kiegészítésére és adásvételi szerződés megszüntetésére
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a Sóstó‐Gyógyfürdők Zrt. hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstó‐Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Határozat‐tervezet a polgármester szabadságának engedélyezésére

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés
 
24./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kultúrájáért” „Katona Béla‐díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

25./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

26./ Előterjesztés „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

27./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Bolyai tér 1. szám alatti 6773/3 hrsz‐ú ingatlan vételárának módosítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

28./ Beszámoló átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

 

Nyíregyháza, 2013. december 18.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2013.12.20. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.