2013. november 28. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2013.11.21.
Ügyiratszám: 1.986‐13/2013.XIII.
Ügyintéző: Faragóné/Sné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2013. november 28‐án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.


Napirend előtt:
 
 Együtt Egymásért „Burger István –díj”átadása
 
Napirendek:

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Tájékoztató a Jósa András Oktatókórház működéséről és a folyamatban lévő beruházásokról (szóban)

Előadó: Mangol Csilla Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházak főigazgatója

3./ Előterjesztés a LEGO Manufacturing Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között egy új gyepmesteri telep kialakítása ügyében nyújtandó támogatás vonatkozásában kötendő megállapodás jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Martin Svejda LEGO projektigazgatója
Dr. Kamocsay‐Berta Eszter ügyvéd

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a LEGO Manufacturing Kft. nyíregyházi játékelem gyár által megépített ívóvíz, szennyvíz rendszer és a Nyírségvíz Zrt. által saját beruházás keretében megépített ívóvíz rendszer önkormányzati tulajdonba adására, azoknak a Nyírségvíz Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adására, a vagyonkezelési szerződés mellékletének módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Martin Svejda LEGO projektigazgatója
Dr. Kamocsay‐Berta Eszter ügyvéd
Könnyű Zsolt Nyírségvíz Zrt. gazdasági vezérigazgató helyettes

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Lego Manufacturing Kft. által a 36‐os számú főúton és az abba csatlakozó Északi bekötőúttal párhuzamosan megépített közvilágítás rendszer üzemeltetésére
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Martin Svejda LEGO projektigazgatója
Dr. Kamocsay‐Berta Eszter ügyvéd

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a régi gyepmesteri telep (0685/8 hrsz., 0685/9 hrsz. és 0685/19 hrsz. ingatlanok) elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Martin Svejda LEGO projektigazgatója
Dr. Kamocsay‐Berta Eszter ügyvéd

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály vezetője

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Periféria Egyesület között létrejött szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés módosításának jóváhagyására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításainak szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásban működő óvodákban óvodapszichológus alkalmazására, a 2013/2014‐es óvodai nevelési év előkészítéséről szóló 189/2013.(VIII.29.) számú határozat módosítására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására, valamint a „Gyermekeinkért 16” Alapítvány és a Sóstóhegyi Gyermekvilág Alapítvány kérelmének elbírálására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály vezetője

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által szervezett közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges önerő biztosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály vezetője

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Dr. Kása Brigitta aljegyző
Dr. Grósz Péter igazgatási osztály vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16/a. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött megállapodás és vagyonkezelési szerződés módosítására
(A szerződések 1. számú mellékletét képező leltár nyomtatott formában megtekinthető Dr. Pétery Nóránál az  "E" épület I. emelet 178. szobában.)

 Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16/b. Előterjesztés a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskolával, valamint a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskolával megkötendő vagyonkezelési szerződés–tervezet elfogadására
(A szerződések 1. számú mellékletét képező leltár nyomtatott formában megtekinthető Dr. Pétery Nóránál az  "E" épület I. emelet 178. szobában.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Kőhegyi Edit KLIK tankerületi igazgató
Gajdos István Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója
Dr. Rubi Ferenc Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola igazgatója

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz‐ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály vezetője

Meghívottak: Bornemissza Andrea Állatbarát Alapítvány elnöke

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztése című pályázat megnövekedett saját erő finanszírozásának elfogadására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a Váci Mihály Kulturális Központtal kötendő haszonkölcsön szerződésre

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Tájékoztató a 2013. évi intézményi felújítási feladatokról

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Hunyadi u. mentén lévő 2554 hrsz‐ú ingatlan beépítési kötelezettsége határidejének meghosszabbítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés Nyíregyháza, Hosszúháti u. 37/a. szám alatti 13550/1 hrsz‐ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére és licit induló árának meghatározására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés a Sóstó‐Gyógyfürdők Zrt. hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstó‐Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

24./ Előterjesztés a távhőszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 42/2005.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Arday Balázs NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

25./ Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. tulajdonában /üzemeltetésében lévő intézményi kazánházakban/ hőtermelő berendezésekben előállított hőszolgáltatás díjainak árképletes ármegállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Arday Balázs NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

26./ Előterjesztés a nyíregyházi labdarúgás középtávú fejlesztési irányelveire

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Kósa Árpád Nyírsuli Kft. ügyvezetője
Révész Bálint Spartacus Kft. tulajdonosa
Dr. Barczi Róbert Spartacus Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégia és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

27./ Előterjesztés a Felső‐Tisza‐vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területéhez tartozó levegőminőségi tervének véleményezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Szentesi Péter Felső‐Tisza‐vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatója
Rozinka Zsolt Illés Felső‐Tisza‐vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyeleti osztályvezetője

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

28./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs‐Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

 

29./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Városért” „Bencs Kálmán – díj” emlékérem adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

30./ Előterjesztés a Borbányai Temető bővítéséhez szükséges ingatlanrészek megvásárlásának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Szekrényes András Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

31./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat szociális városrehabilitációs projektjei keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini‐projektek támogatására tárgyú pályázati felhívások és pályázati útmutatók véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

32./ Beszámoló átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

33./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2013. november 21.27.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2013.11.29. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.