2013. október 31. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2013.10.24.
Ügyiratszám: 1.986‐12/2013.XIII.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2013. október 31‐én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.


Napirendek:

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Tájékoztató a Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyei tervezési folyamatról
(a tájékoztatóhoz kiegészítés történt)

Előadó: Seszták Oszkár Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

Meghívott: Róka László Megakom Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I‐III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály vezetője

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály vezetője

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Kósa Tímea alpolgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő üzembentartói szerződés elfogadására, valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központtal megkötött üzembentartói szerződés módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Kőhegyi Edit KLIK tankerületi igazgató
Tóth Zoltán KÖZIM vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Bethlen G. u. 75. szám alatti 5618 hrsz‐ú ingatlan licit induló árának módosítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés az Észak‐Alföldi Operatív program ÉAOP‐2.1.1/A.I‐12 „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat keretében a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. turisztikai célú fejlesztése tárgyában beadott pályázat város által biztosítandó önerő emelésének elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Gáva Attila GAV‐ART Stúdió ügyvezetője

Véleményezi:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Inczédy sor mentén lévő 3317/56 hrsz‐ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a GALBOR Kft. által Nyíregyháza, István utcában megépített ivóvíz vezeték térítésmentes Önkormányzati tulajdonba adására, annak Nyírségvíz Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adására és a vagyonkezelői szerződés mellékletének módosítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály vezetője

Meghívott: Könnyű Zsolt Nyírségvíz Zrt. gazdasági vezérigazgató helyettese

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a 4431 Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő Szinbád stny. 76 szám, 15057-15066/2 hrsz. (10 db) alatti ingatlanok 1/1 arányú tulajdonjog szerzésének részleteire

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kozma Péter Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Tájékoztató a Szabolcs Volán Zrt. személyszállításra kötött közszolgáltatási szerződésének 2013. évi teljesítésére vonatkozó beszámolójáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Sárközi György vezérigazgató

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés szociális, gyermekjóléti, köznevelési és kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

16./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 172/2012. (VI.28.) számú határozatának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 91/2013.(IV.25.) számú határozatának módosítására (Örökösföldi 055/1 hrsz‐ú ingatlan belterületbe vonása)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetője

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sóstó‐Gyógyfürdők Zrt. között 2005.I.26. napján a 15108 hrsz. ingatlan és felépítménye értékesítése tárgyában kötött adásvételi előszerződést felbontó, és kölcsönadásról rendelkező okirat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

23./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „Burger István ‐díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

24./ Előterjesztés a Csaló köz 11‐13‐15. számú Nyugdíjasok Házában bérlakáshoz juttatandók 2013. évi névjegyzékének jóváhagyására

Előadó: Dr. Szilassy Géza Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke

25./ Beszámoló átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

26./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

 

Nyíregyháza, 2013. október 29.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2013.11.04. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.